ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Queen 10 2567
 • Coop Student 2567 01
 • Kickoff 16May67
 • King 10 29 Jul
 • King 10 Aniversary 6
 • แบนเนอร์ผลการดำเนินงาน
 • Phaen Phathnakar Shkrn Chbab Thi 5
 • agi coop
 • Logo 132 Year Again
 • Phetchabun
 • Phetchabun News Gov
 • Pay Eit Web 01
 • Phaen Phathna Shkrn Chbab Thi 5 Web
 • San Gov
 • Award 11
 • Pongsatorn No Gift 3
 • Award Phetchabun 2566
 • Award Mam 260367
 • Award Kik
 • Award Pam
 • Award Ning
 • Award Duang Porn
 • Award Tom
 • Award Kong
 • Award Ae
 • Award Jui
 • Award Light
 • Award Noo
 • Award web
 • Award 050966
 • Award kun na tam
 • E Mail 01
 • Xthibdi 66

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดี
  ท่านเขต
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)
  • โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร
  • โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
  • โครงการปรับโครงสร้างการผลิตรวบรวมและการแปรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)

  • โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

  • โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

  • โครงการปรับโครงสร้างการผลิตรวบรวมและการแปรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตร
  กรมตรวจ
  กรมส่งเสรมสหกรณ์
  สนง.กพ

  เมนูอื่นๆ

  action Plan 2566
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุม
  งบทดลองรายเดือน
  แบบฟอร์ดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด
  รายงานแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ 64
  จัดทำรายงานแผนปี 65
  KM
  โปรไฟล์สหกรณ์์
  Samart
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  กฎหมายสหกรณ์
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  Plan5

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  เฟตบุ๊คสำนักงาน
  คู่มือประชาชน
  สหกรณ์ช้าราชการสหกรณ์ จำกัด
  จังหวัดเพชรบูรณ์
  Link News 2566
  Link Entry Thailand
  เลิกเหล้า
  Amlo
  News Gov
  DGA Web

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2656 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
  Copyright © 2023 Information Technology Center
  ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ Freepik.com , Pixabay.com , flaticon.com

  BACK TO TOP